SWV Kop van Noord Holland - elk kind een passende onderwijsplek


Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO is een groot samenwerkingsverband tussen 74 scholen uit het basisonderwijs en zeven scholen uit het speciaal (basis)onderwijs. Samen zorgen zij voor een dekkend onderwijsnetwerk in de regio Kop van Noord-Holland, dat bestaat uit de Gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel. Het samenwerkingsverband heeft als missie om voor elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Meer informatie: www.swvkopvannoordholland.nl

 

Vrijblijvend kennis maken?

Second Opinion
Polluxweg 15
8938 AZ Leeuwarden
e. info@sec-opinion.nl