Update

KopKrant

Second Opinion verzorgt i.o.v. swv Kop van Noord Holland 3x per jaar een informatieve krant rondom Passend Onderwijs voor scholen (PO en VO) in de Kop van Noord-Holland (opzet, tekst, opmaak en druk). Meer info: www.swvkopvannoordholland.nl